keyfiyyət

keyfiyyət
is. <ər.>
1. Bir şey və ya şəxsi başqasından fərqləndirən xüsusiyyət, əlamət (əsasən, müsbət xüsusiyyət, əlamət). İnsanın ən yaxşı keyfiyyəti. – Yoxsa bu keyfiyyətə rah neçin verməyir? Gah verir filməsəl, gah neçin verməyir? M. Ə. S..
2. Bir şeyin dəyərlik, yararlıq, ləyaqət dərəcəsi. Hər yerdə kəmiyyət, keyfiyyət barəsində danışıq gedirdi. S. H.. Dərs keyfiyyəti uğrunda ciddi mübarizə aparırlardı. S. R..
3. Fəlsəfədə: əşyanı, hadisəni və ya prosesi, onun başqa şey deyil, məhz özü olduğunu müəyyənləşdirən xüsusiyyət. Kəmiyyət və keyfiyyət. Kəmiyyətin keyfiyyətə keçməsi qanunu (dialektikanın əsas qanunlarından biri).
4. Qəziyyə, vəziyyət, hadisə. <Hacı Nuru şair:> Hələ bir qulaq asın, <şeri> oxuyum, görün bu keyfiyyəti necə bəlağət və fəsahətlə bəyan etmişəm. M. F. A.. Çünki qarı bildi bu keyfiyyəti; Özgə sayaq oldu onun niyyəti. A. S.. Səhər qızın atası, Hacı Əbdüləzimin dükanına gedib keyfiyyəti söylədi. Ə. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • keyfiyyətcə — sif. Keyfiyyətinə görə fərqlənən. Keyfiyyətcə yaxşı mal. Keyfiyyətcə pis mal …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • keyfiyyətli — sif. 1. Müəyyən keyfiyyətə malik olan. Yaxşı keyfiyyətli. Orta keyfiyyətli. 2. Keyfiyyətcə yüksək olan; yaxşı, əla. Keyfiyyətli mal. Keyfiyyətli polad …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • keyfiyyətsiz — sif. Keyfiyyəti pis olan; pis, alçaq. Keyfiyyətsiz mal. Keyfiyyətsiz material …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • keyfiyyətlilik — is. Müəyyən keyfiyyətə malik olan şey və s. nin xüsusiyyəti, halı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • keyfiyyətsizlik — is. Keyfiyyətsiz şey və s. nin xüsusiyyəti, halı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • keyfiyyət — ə. 1) necəlik, yaxşılıq və ya psilik; 2) iş, macəra, əhvalat; 3) işin, hadisənin gedişi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kəmiyyət — is. <ər.> 1. Miqdar, qədər, say, ədəd. Hər yerdə kəmiyyət, keyfiyyət barəsində danışıq gedirdi. S. H.. Tək kəmiyyətə deyil, keyfiyyətə də fikir verməli! 2. fiz. riyaz. Ölçmək və hesablamaq mümkün olan hər şey. Sonsuz kiçik kəmiyyət. Naməlum …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yaxşı — sif. 1. Müsbət xüsusiyyətlərə və ya keyfiyyətlərə malik olan; öz keyfiyyəti ilə verilən tələbləri təmin edən, lazımi qaydada olan; bəyənilən (yaman ziddi). Yaxşı yeməklər. Yaxşı mal. Yaxşı at. Yaxşı mənzil. Yaxşı xətt. Yaxşı tərcümə. Yaxşı şərait …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vaz — (Culfa, Şəki) 1. keyfiyyətsiz sapdan toxunmuş kobud ipək (Şəki). – Vaz çıxar baramadan olur 2. keyfiyyətli ipək (Culfa). – Bı ipəx’ vazdı Vazı azmax (Mingəçevir, Oğuz) – həddini aşmaq, azğınlaşmaq. – Ay bala, vazı azma, dinc otu (Oğuz). Vazını… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • alçaqlıq — is. 1. Alçaq şeyin halı. Damın alçaqlığı. Ağacın alçaqlığı. Divarın alçaqlığı. 2. Boy qısalığı. 3. məc. Pislik, xarablıq, keyfiyyətsizlik. Malın alçaqlığı. İş keyfiyyətinin alçaqlığı. 4. məc. Rəzillik, şərəfsizlik, namərdlik; alçaq hərəkət.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”